สำหรับทีมตัวแทนประสานงานประจำคณะ? มีงานที่จะขอประสานเบื้องต้นประกาศในเพื่อนๆในชั้นปี(เน้นปี 4-6)ทราบถึง

1.ทราบเกี่ยวกับ survival for all

i.????? จะเผยแพร่อย่างเป็นทางการในรูปแบบ website :dr-survival.com ทั้งแบบอ่าน online และดาวโหลด PDF เริ่มประมาณกลางปี(รอเวปเสร็จ)

ii.????? สำหรับสมาชิก จะส่ง survival? draft ให้ก่อนทาง e-mail เพื่อให้ได้ใช้ทัน? ภายในเดือนเมษายน

iii.????? รับบริจาคเงินเพื่อทำ application for smartphone ต่อไป(ประมาณ 50,000) และเป็นทุนในการพิมพ์หนังสือ survival จำนวนมากเพื่อให้ต้นทุนถูก

2. รู้จัก website เบื้องต้น

www. dr-survival.coma.รับสมัครสมาชิกจะมีค่าแรกเข้า 100 บาท? พิเศษให้นศพ/นสพแค่ 20 บาทb.มีในส่วนวิชาการ? จรรโลงใจ? สื่อ multimedia +/- consult

 

วัตถุประสงค์1.เป็นแหล่งข้อมูลทางการแพทย์ที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว1.1)emergency common disease ภาวะที่พบบ่อยใน OPD

1.2)ข้อมูลการแพทย์ทั่วไป

ตำรา, Lecture,หนังสือ survival for all online

1.3) ทักษะการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

2. Clinical Practice Guideline (Medical Journal)

3. สื่อสารสนเทศต่างๆ นำเสนอผ่านเว็บไซต์

วีดิทัศน์การทำหัตถการ และ การบรรยายความรู้

4. Online Consult

  1. Patient Education

3. สิทธิพิเศษของการสมัครเวปตอนนี้

  1. ส่ง survival for all draft ver.1 ให้ทาง e-mail แก่สมาชิก ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  2. เมื่อมี CPG ใหม่ๆของประเทศไทยที่สำคัญออกมา? เราจะส่ง e-mail ไป
  3. ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารวิชาการทางการแพทย์? เรื่องราวจรรโลงใจ? เรื่องเล่าประสบการณ์และข่าวประกาศเกี่ยวกับกิจ กรรมดีๆทางหน้า website แบบไม่มีกั๊ก
  4. รายละเอียดในการรับสมัคร? รับสมัครสมาชิกตามผู้ประสานงานเครือข่ายประจำสถาบัน(จะประกาศรายชื่อต่อไป)
  5. เอาคอมพิวเตอร์ หรือทำ file online เพื่อให้เพื่อนๆที่จะสมัครกรอกรายละเอียด ?????? แล้วรวบรวมเงินค่าสมัครไว้ (ค่าสมัครของนศพ. 20 บาท/คน เงินจะนำไปพัฒนา web, และหนังสือ survival ให้ออกมาในรูปแบบ application และหนังสือต่อไป)
  6. หลังจากลงชื่อและรวบรวมเงินเสร็จสิ้นให้ติดต่อกลับมาที่หัวหน้าชุด (น้องสร 0818137225, sornlucavi@gmail.com )
ชื่อ สกุล Email โทรศัพท์ มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share
Share →
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.